Recaro kuipstoelen en autocontrole

Home Forums Porscheforum Technisch Algemeen Recaro kuipstoelen en autocontrole

9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)
 • Hallo,

  Kan er mij iemand vertellen dat ik door de autocontrole geraak met
  Recaro pole postions kuipstoelen op het orgineel onderstel en slede , deze zijn geplaatst nu in mijn 3.2 .

  of gaan ze ook moeilijk doen over 4 punts gordels van Sabelt,
  wetende dat de origenele er ook nog insteken .

  Alvast bedankt voor enige reactie

  Goede vraag want ik zit met hetzelfde probleemen moet volgende maand naar de keuring

  Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
  (B.S. 28.03.1968)
  ——————————————————————————–

  HOOFDSTUK VI: Constructie

  Artikel 30: Veiligheidsgordels en hun veiligheidspunten, evenals veiligheidsinrichtingen voor kinderen aan boord van motorvoertuigen

  ├é┬ž1. Bevestigingspunten voor veiligheidsgordels.
  De personenauto’s en auto’s voor dubbel gebruik in gebruik genomen tussen 15 juni 1968 en 31 maart 1974 moeten voorzien zijn van bevestigingspunten voor veiligheidsgordels ten minste voor de zitplaats van de bestuurder en de aan het portier grenzende voorzitplaats die voldoen, hetzij aan de voorschriften van Reglement nr 14 van de Economische Commissie voor Europa van Gen├â┬Ęve houdende eenvormige voorschriften inzake de goedkeuring van voertuigen betreffende de bevestigingspunten voor veiligheidsgordels in personenauto’s, hetzij aan de norm NBN 628-2 van het Belgisch Instituut voor Normalisatie.

  De personenauto’s en auto’s voor dubbel gebruik in gebruik genomen vanaf 1 april 1974 die niet onder de toepassing vallen van de bepalingen van de leden 3 en 4, moeten voorzien zijn van bevestigingspunten voor veiligheidsgordels ten minste voor de zitplaats van de bestuurder en aan de aan het portier grenzende voorzitplaats die voldoen aan de voorschriflten van hetzelfde reglement.

  De auto’s waarvoor de aanvraag om goedkeuring tussen 1 januari 1977 en 31 december 1990 is ingediend, moeten beantwoorden aan de voorschriften van richtlijn 76/115/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 december 1975 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende bevestigingspunten voor veiligheidsgordels in motorvoertuigen, toegepast volgens de modaliteiten vastgesteld in artikelen 3 en 3bis, niettemin mogen de voorwaarden vastgesteld in het vierde lid op verzoek van de constructeur worden toegepast.

  De auto’s waarvoor de aanvraag om goedkeuring vanaf 1 januari 1991 wordt ingediend, moeten voldoen aan de voorschriften van richtlijn 76/11 5/EEG, gewijzigd door de richtlijnen 81/575/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 juli 1981 en 82/318/ EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1982, toegepast volgens de modaliteiten vastgesteld in artikelen 3 en 3bis.

  Motorvoertuigen van de categorie├â┬źn M1, M2 en M3, klasse III en B en de categorie├â┬źn N1, N2, N3 zoals bepaald in het eerste artikel van dit besluit, voor de eerste maal ingeschreven vanaf 31 maart 2003 beantwoorden aan de voorschriften van de bepalingen van de richtlijn 90/629/EEG van de Commissie van 30 oktober 1990 tot toepassing aan de stand van de techniek van richtlijn 76/115/EEG van de Raad inzake onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lidstaten betreffende bevestigingspunten voor veiligheidsgordels van motorvoertuigen gewijzigd door richtlijn 96/38/EG van de Commissie van 17 juni 1996, welke omgezet zijn in Belgische recht bij het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens, van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, hun bestanddelen alsook hun veiligheidsonderdelen gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 14 april 1993, 4 december 1996 en 10 april 1998.

  ├é┬ž2. Veiligheidsgordels.
  De personenauto’s en auto’s voor dubbel gebruik in gebruik genomen tussen 15 juni 1968 en 31 december 1974 moeten uitgerust zijn met veiligheidsgordels ten minste voor de zitplaats van de bestuurder en de aan het portier grenzende voorzitplaats die voldoen aan de Norm NBN 628.1 van het Belgisch Instituut voor Normalisatie, of drager zijn van het Franse goedkeuringsmerk, gekenmerkt door de letters T.P.E.

  De personenauto’s en auto’s voor dubbel gebruik in gebruik genomen tussen 1 januari 1975 en 31 december 1986 moeten uitgerust zijn met veiligheidsgordels tenminste voor de zitplaats van de bestuurder en de aan het portier grenzende voorzitplaats die voldoen aan de voorschriften van richtlijn 77/541/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 juni 1977 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake veiligheidsgordels en bevestigingssystemen in motorvoertuigen.

  De personenauto’s en de auto’s voor dubbel gebruik, waarvoor de aanvraag om goedkeuring vanaf 1 januari 1977 is ingediend, moeten voor elke zitplaats uitgerust zijn met veiligheidsgordels, die voldoen aan de voorschriften van richtlijn 77/541/EEG, uiterlijk:

  1° op 1 januari 1990 voor de voertuigen die in gebruik genomen werden tussen 1 juli 1985 en 31 december 1986;
  2° op 1 juli 1990 voor de voertuigen die in gebruik genomen werden tussen 1 januari 1984 en 30 juni 1985.
  De personenauto’s en auto’s voor dubbel gebruik in gebruik genomen vanaf 1 januari 1987 moeten voor elke zitplaats met veiligheidsgordels uitgerust zijn.

  De lichte vrachtauto’s en minibussen, in gebruik genomen vanaf 1 januari 1987, moeten uitgerust zijn met veiligheidsgordels ten minste voor de zitplaats van de bestuurder en de aan het portier grenzende voorzitplaats.

  De kampeerauto’s met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3.500 kg in gebruik genomen vanaf 1 januari 1991, moeten uitgerust zijn met veiligheidsgordels ten minste voor de zitplaats van de bestuurder en de aan het portier grenzende voorzitplaats.

  De veiligheidsgordels voor de voertuigen bedoeld in de leden 4 tot 6 moeten voldoen aan de voorschriften van richtlijn 77/541/EEG zoals gewijzigd door de richtlijn 81/576/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 juli 1981 en door de richtlijn 82/319/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1982.

  Motorvoertuigen van de categorie├â┬źn M1, M2 en M3, klasse III en B en de categorie├â┬źn N1, N2, N3 zoals bepaald in het eerste artikel van dit besluit, voor de eerste maal ingeschreven vanaf 31 maart 2003 beantwoorden aan de voorschriften van de bijlagen aan richtlijn 90/628/EEG van de Commissie van 30 oktober 1990 tot toepassing aan de stand van de techniek van richtlijn 77/541/EEG van de Raad van 28 juni 1997 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lidstaten inzake veiligheidsgordels en bevestigingssystemen in voertuigen, gewijzigd door richtlijn 96/36/EG van de Commissie van 17 juni 1996 en door de richtlijn 2000/3/EG van de Commissie van 22 februari 2000, welke werd omgezet in Belgisch recht door voornoemd koninklijk besluit van 26 februari 1981, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 april 1993, 4 december 1996, 10 april 1998 en 5 december 2000.
  Aanvullend bij de voorschriften van de richtlijnen, zijn de naar achter gerichte zitplaatsen van de voertuigen van de categorie├â┬źn M2 en M3, klasse III en B uitgerust met twee- of driepuntsgordels.

  De zitplaatsen van de voertuigen van de categorie├â┬źn N1, N2 en N3, uitgezonderd de voorste zitplaatsen aan de zijkant, zijn uitgerust met twee- of driepuntsgordels met bandspoel.

  Iedere zitplaats, uitgerust met veiligheidsgordel, in voertuigen van de categorie├â┬źn M2 en M3 is voorzien van een duidelijk zichtbaar pictogram zoals het model hieronder. Kleur : witte persoon op blauwe achtergrond.

  ├é┬ž3. Veiligheidsinrichtingen voor kinderen aan boord van motorvoertuigen.
  Op uiterlijk 1 januari 1991 moeten de veiligheidsinrichtingen voor kinderen aan boord van motorvoertuigen, om op de markt te kunnen gebracht worden, voldoen aan de voorschriften van Reglement nr 44 van de Economische Commissie voor Europa van Geneve, houdende eenvormige voorschriRen inzake de goedkeuring van veiligheidsinrichtingen voor kinderen aan boord van motorvoertuigen.

  Op uiterlijk 1 januari 1992 moeten de veiligheidsinrichtingen voor kinderen aan boord van motorvoertuigen om te kunnen te koop gesteld worden, voldoen aan de voorschriften van bedoeld reglement.

  zo hopen u hiermee van dienst te zijn geweest
  juridische vragen mogen altijd naar mij worden doorgestuurd heb er redelijk veel kennis van

  al wat er dus niet in staat is dus toegelaten

  Maar als je een achterbank(je) hebt verhinderen de kuipstoelen toch de “nooduitgang”.
  Zouden ze die smoes niet gaan gebruiken ÔŁô

  das echter niet van toepassing aangezien de zitruimte niet aanzien wordt als een persoonsruimte

  in principe mogen vaste kuipen enkel als ge achterbank en gordels verwijdert

  [quote=”914erporsche”:38gdh5gy]in principe mogen vaste kuipen enkel als ge achterbank en gordels verwijdert[/quote]

  914erporsche : heb jij daar ervaring mede , moeten de kuipstoelen en eventuele nieuwe gordels dan een keuringcertificaat hebben, en zo ja welke ??

  alvast bedankt

  [quote=”R-Group”:3e623n9q][quote=”914erporsche”:3e623n9q]in principe mogen vaste kuipen enkel als ge achterbank en gordels verwijdert[/quote]

  914erporsche : heb jij daar ervaring mede , moeten de kuipstoelen en eventuele nieuwe gordels dan een keuringcertificaat hebben, en zo ja welke ??

  alvast bedankt[/quote]

  qua stoelen gaan ze niet vlug iets zeggen, ge moet gewoon zien dat ze goed bevestigd zijn, dat ze dus niet te veel rammelen of zo

  en gordels moeten altijd een E-keuring hebben he

9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.