Vers van de pers de nieuwe wetgeving zoals ik reeds vertelde

Home Forums Porscheforum Technisch Algemeen Vers van de pers de nieuwe wetgeving zoals ik reeds vertelde


Deprecated: Functie bp_core_get_user_domain is sinds versie 12.0.0 verouderd! Gebruik in plaats daarvan bp_members_get_user_url(). in /home/customer/www/porscheforum.be/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Nieuwe omzendbrief Tuning !!!

  Zal in werking treden vanaf 15 Mei 2006. Zal eerstdaags worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, bij verschijning zal je deze ook kunnen inkijken op volgende webstek http://www.mobilit.fgov.be of http://www.streettuner.be .

  In afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe omzendbrief, werd aan GOCA de instructie gegeven dat, voor wat betreft:

  – de niet-e- of E-goedgekeurde buitenspiegels;
  – de niet-e- of E-goedgekeurde uitlaten;
  – de niet-e- of E-goedgekeurde (kunstoffen) motorkap,
  er een keuringsbewijs met een geldigheid van 3 maanden in plaats van 15
  dagen zal worden afgeleverd.

  Deze nieuwe instructie word van kracht vanaf 24/04/2006
  Opmerking: Voertuigen die vanaf maandag worden voorgereden met een beperkte geldigheid van 15 dagen (dat nog niet verlopen is) m.b.t. deze 3 rubrieken kunnen een kostenloze verlenging krijgen van 3 maanden.
  De voertuigen waarvan de beperkte geldigheid wel verlopen is, zullen een verlenging van 3 maanden verkrijgen, na een admisitratieve vergoeding van € 6,00.

  De voorwaarden e- of E-goedgekeurd en de eventuele bijhorende
  validatieprocedure gelden (m.u.v. de lichten) uitsluitend voor voertuigen
  met een Europees gelijkvormigheidsattest of C.O.C. (= voertuigen
  ingeschreven vanaf 1 januari 1998) en niet voor voertuigen met een Nationalegoedkeuring.

  Voor wat de validatieprocedures van de niet-e of E-goedgekeurde onderdelenbetreft, dienen de producenten of leveranciers uiterlijk op 31 augustus 2006 een volledig dossier bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, Dienst Voertuigen te hebben ingediend. Tot 1 september 2006 kunnen deze onderdelen zonder validatieverslag en onder verantwoordelijkheid van de leverancier of producent op de markt worden gebracht.

  Vanaf 1 september 2006 is het niet langer toegelaten niet e- of
  E-goedgekeurde onderdelen op de markt te brengen die niet
  voorafgaandelijk

  door de FOD werden goedgekeurd (het betreft: velgen met adapter, zetels,
  uitlaten, veiligheidskooien, vlinderdeuren en (kunststoffen) motorkappen).

  Vanaf 1 september 2007 krijgen voertuigen die met niet-e- of E-goedgekeurde onderdelen zijn uitgerust die overeenkomstig de bepalingen van de nieuwe

  omzendbrief aan een validatieprocedure zijn onderworpen en waarvoor geenvalidatieverslag kan worden voorgelegd of waarvoor geen volledig dossier aan

  de FOD Mobiliteit en Vervoer is overgemaakt een keuringsbewijs met een
  beperkte geldigheid van 15 dagen.

  Belangrijk is dat het steeds de leverancier of de producent is die er moet
  voor instaan dat de validatieverslagen, de homologatieattesten of de
  montagehandleidingen de klant bereiken. De klant dient dus zelf niet actief
  op zoek te gaan naar deze documenten. Alle benodigde documenten dienen bijverkoop of (in een overgangsfase) naderhand door de leverancier of deproducent aan de klant te worden afgeleverd. Voor de samenstelling van hetdossier dat aan de FOD Mobilteit en Vervoer moet worden voorgelegd dient in sommige gevallen en naargelang het onderdeel contact te worden opgenomen met

  AIB Vinçotte of met het BIVV. Federauto is op de hoogte van de te volgen
  procedure.

  Alle in de omzendbrief vermelde verbouwingen worden voortaan op het
  tuningrapport vermeld. De klant krijgt de keuze om zijn voertuig ofwel aan
  te bieden tijdens de periodieke of tijdens de niet-periodieke keuring. In
  beide gevallen geldt het basistarief + 6 EUR voor de aflevering van het
  tuningrapport. Bijgevolg zijn er slechts 2 categorieën van verbouwingen:

  – de toegelaten verbouwingen;
  – de in elk geval verboden verbouwingen.

  De basisprincipes blijven ongewijzigd.

  Voor de spoilers wordt in een overgangsregeling voorzien. Spoilers in
  materialen met een lage absorbtiegraad (o.a. aluminium en carbon) zullen,
  mits de basisprincipes zijn nageleefd, worden aanvaard tot 1 september 2007.
  Vanaf die datum krijgen voertuigen die met dergelijke spoilers zijn
  uitgerust een keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van vijftien dagen,tenzij deze verbouwing reeds wordt vermeld op een eerder afgeleverd tuningrapport.

  Kunststoffen motorkappen worden onder voorwaarden toegelaten. Deze
  onderdelen zijn onderworpen aan een validatieprocedure.

  Sturen zijn niet langer aan een validatieprocedure onderworpen.

  Mvg

  Serge@streettuner.be

1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.